Incoterms 2017

 

Incoterms

Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms® van de International Chamber of Commerce (ICC). De Incoterms zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. In het kort gezegd wie betaald, regelt en loopt het risico van het vervoer van goederen tot / vanaf een bepaalde plaats.

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende, officieel vastgestelde  11 Incoterms®:

Voor elke vorm van transport:  multimodaal transport

EXW    Ex Works (Af fabriek)
FCA    Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)
CPT    Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)
CIP    Carriage and Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)
DAT    Delivered At Terminal (Franco terminal)
DAP    Delivered At Place (Franco ter plaatse)
DDP    Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)

Uitsluitend voor transport over zee en binnenwateren:

FAS    Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)
FOB    Free On Board (Vrij aan boord)
CFR    Cost and Freight (Kostprijs en vracht)
CIF    Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)

 

EXW

EX Works (Af fabriek)
(overeengekomen laadplaats)

Kenmerken:

 • EXW is eigenlijk een hele aparte conditie die zowel maritiem als non-maritiem kan worden gebruikt als er sprake is van transport.
 • EXW voorziet namelijk ook in de mogelijkheid om goederen te verkopen zonder dat deze van plaats verwisselen.
 • Bijna alle verplichtingen liggen bij de koper
 • EXW wordt nog steeds zeer frequent gebruikt
 • EXW verplicht niet tot het brengen van de goederen ‘over de grens.’

Het verdient aanbeveling het gebruik van EXW te beperken tot binnenlandse leveringen.

 

FCA

Free CArrier

VRACHTVRIJ tot(eerste) VERVOERDER
(overeengekomen laadplaats)

Kenmerken:

 • Dit is een non-maritieme conditie.
 • FCA begon zijn carrière als FCR.
 • Het is een samenvoeging van de 1980-condities FOT, FOR, FOB Airport.
 • Het initiatief ligt bij de koper.
 • FCA wordt steeds meer gebruikt, vooral in de plaats van EXW
 • De verkoper is alleen belast met voortransport.
 • FCA is geschikt voor alle vormen van vervoer.

Advies: Gebruik bij vervoer in containers bij voorkeur FCA in plaats van FOB.

CPT

Carriage Paid To (plaats)

VRACHTVRIJ TOT
(overeengekomen plaats van bestemming)

Kenmerken:

 • Dit is een non-maritieme conditie.
 • Het transportheft is in handen van de verkoper.
 • Het wordt steeds frequenter gebruikt.
 • CPT kan worden toegepast bij alle vervoersvormen.
 • Het is eigenlijk de tegenhanger van CFR.

Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CPT in plaats van CFR

CIP

Carriage and Insurance Paid to

VRACHTVRIJ INCLUSIEF VERZEKERING TOT
(overeengekomen plaats van bestemming)

Kenmerken:

 • CIP is een non-maritieme conditie.
 • Het transportheft is in handen van de verkoper.
 • De koper draagt echter het transportrisico.
 • CIP wordt steeds frequenter gebruikt.
 • CIP is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt.
 • Het is eigenlijk de tegenhanger van CIF.

Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CIP in plaats van CIF

DAT

Delivered at Terminal
(terminal van bestemming)

Kenmerken

 • DAT is een non-maritieme conditie.
 • DAT vervangt voornamelijk de conditie DEQ.
 • DAT is nieuw en op dringend verzoek van de handel in het leven geroepen om de containerterminal (yard, warehouse) nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.
 • De verkoper heeft het transportheft in handen.
 • De verkoper draagt nu ook het transportrisico.
 • DAT kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

 

DAP

Delivered At Place
(overeengekomen plaats van bestemming)

Kenmerken:

 • DAP is een non-maritieme conditie.
 • DAP vervangt de condities DAF, DES en DDU.
 • De verkoper heeft het transportheft in handen.
 • De verkoper draagt nu ook het transportrisico.
 • DAP kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

 

DDP

Delivered Duty Paid (plaats)

FRANCO INCLUSIEF RECHTEN
(overeengekomen plaats van bestemming)

Kenmerken:

 • DDP is een non-maritieme conditie.
 • Het transportheft is in handen van de verkoper.
 • De verkoper draagt nu ook het risico.
 • Het gebruik van DDP gaat langzamerhand omhoog.
 • DDP kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

 

FAS

Free Alongside Ship (haven)

VRIJ LANGSZIJ SCHIP
(overeengekomen verschepingshaven)

Kenmerken:

 • FAS is een maritieme conditie.
 • Het initiatief ligt bij de koper.
 • FAS wordt niet zo frequent gebruikt, aanleiding is het toenemend gebruik van de container.
 • De verkoper verzorgt het voortransport en de uitvoerformaliteiten.

 

FOB

Free On Board (haven)

VRIJ AAN BOORD
(overeengekomen verschepingshaven)

Kenmerken:

 • FOB is een maritieme conditie.
 • Het initiatief ligt bij de koper.
 • FOB is een zeer frequent gebruikte conditie.
 • De verkoper verzorgt het voortransport en de inlading van de goederen.
 • Kan alleen worden gebruikt voor vervoer over water.

Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur FCA in plaats van FOB.

 

CFR

Cost and Freight (haven)

KOSTEN EN VRACHT
(overeengekomen bestemmingshaven)

Kenmerken:

 • CFR is een maritieme conditie.
 • CFR staat ook nog steeds bekend als C&F, C and F en C + F.
 • Het transportheft ligt nu in handen van de verkoper.
 • CFR is een frequent gebruikte conditie.
 • Het is een ‘over-water’ conditie.

Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CPT in plaats van CFR

 

CIF

Cost, Insurance and Freight (haven)

KOSTEN,VERZEKERING EN VRACHT
(overeengekomen bestemmingshaven)

Kenmerken:

 • CIF is een maritieme conditie.
 • Het transportheft is in handen van de verkoper.
 • De koper draagt echter het transportrisico.
 • Het is een zeer frequent gebruikte conditie.
 • Het is een ‘over-water’conditie.

Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CIP in plaats van CIF

Meer en actuele informatie op het ondernemersplein.